• Luôn lắng nghe và tiếp thu ý kiến khách hàng.

    Luôn lắng nghe và tiếp thu ý kiến khách hàng.

  • Hãy để chúng tôi bảo đảm quyền lợi và hàng hóa của bạn.

    Hãy để chúng tôi bảo đảm quyền lợi và hàng hóa của bạn.

  • Chúng tôi cung cấp dịch vụ giám định chuyên nghiệp với quy trình chuẩn mực và tin cậy.

    Chúng tôi cung cấp dịch vụ giám định chuyên nghiệp với quy trình chuẩn mực và tin cậy.

Về chúng tôi About Us

Đây là công ty giám định lớn và chuyên nghiệp số 1 tại Đài Loan.

Không chỉ cung cấp đa dạng các dạng dịch vụ giám định hàng hóa vận tải biển, mà còn dự đoán, phòng ngừa các tổn thất và thiệt hại trước xảy ra. Các chứng thư hàng hóa chính xác là công cụ giúp giải quyết các thủ tục yêu cầu bồi thường phức tạp đồng thời tiết kiệm được thời gian và công sức quý báu của bạn.

Không ngại bạn ở lĩnh vực và giai đoạn nào, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ cho sự phát triển cho doanh nghiệp của bạn.

DỊCH VỤ

CIC SURVEYORS Cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, trung thực, sáng tạo, hiệu quả, thân thiện và hợp lý.
Tất cả các mục

Tại sao chọn CIC
Why Choose Us

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp để thúc đẩy hợp tác chất lượng.