• Chúng tôi thấy nhiều chi tiết bất  ngờ hơn từ quan điểm khách quan

    Chúng tôi thấy nhiều chi tiết bất ngờ hơn từ quan điểm khách quan

  • Chúng tôi quan tâm đến những gì bạn quan tâm

    Chúng tôi quan tâm đến những gì bạn quan tâm

Về chúng tôi About Us

Công ty Đây là công ty kiểm tra lớn nhất và chuyên nghiệp nhất tại Đài Loan.

Chúng tôi không chỉ cung cấp một loạt các kiểm tra hàng hóa cho vận tải biển, mà còn tập trung vào phòng chống thiệt hại, ngay cả khi tai nạn xảy ra trước khi thiệt hại bị giảm. Dịch vụ công chứng hàng hóa chính xác không chỉ giải quyết các thủ tục yêu cầu bồi thường phức tạp cho bạn mà còn nỗ lực trong thời gian quý báu trong ngành của bạn.

Bất kể bạn ở đâu, chúng tôi cung cấp các giải pháp chuyên nghiệp được tùy chỉnh ngay lập tức để giúp bạn trong mọi trường hợp khẩn cấp.

Tại sao chọn CIC
Why Choose Us

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp để thúc đẩy hợp tác chất lượng.